Mobilní telefony nejen pro seniory

ALIGATOR RX460 zobrazení hlášky "Warning ..."

oprava a řešení problému

V důsledku chybného update z počátku června dochází u telefonů ALIGATOR RX460,
u kterých update proběhl, k opakovanému zobrazení hlášky "Warning..."
 

Postup opravy

Problém řeší nový update, který je aktuálně k dispozici a je ho možno snadno provést přímo v telefonu.
Všem uživatelům doporučujeme, aby tento update provedli! 
 

Postupujte následovně:

 
 1. Ujistěte se, že baterie telefonu je plně nabitá. 
   
 2. Přejděte do natavení a zvolte poslední položku Informace o telefonu.
   
 3. Zvolte druhou položku ze shora "Aktualizace systému".
   
 4. Stiskněte tlačítko "Stáhnout", aktualizace se stáhne do telefonu.
   
 5. Po stažení aktualizace stiskněte tlačítko "Aktualizovat nyní".
   
 6. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce a vyčkejte, dokud nedojde k dokončení aktualizace. Telefon se může během aktualizace několikrát restartovat. Telefon během aktualizace nevypínejte, mohlo by dojít k poškození.
 

Alternativní metoda opravy pomocí připojení k PC 

Pro uživatele, kteří pro aktualizaci nemohou použít internet nebo z nějakého důvodu aktualizaci v telefonu nelze provést, jsme připravili balíček pro přeinstalaci SW s pomocí PC. Tento postup by měli provádět pouze zkušení uživatelé, protože hrozí poškození telefonu, které není kryto zárukou.
 

Důležitá upozornění před přeinstalací:
 

 1. Při přeinstalaci SW dojde ke smazání všech uživatelských dat v telefonu! 
   
 2. Zazálohujte veškerá svá data v telefonu, protože po přeinstalaci SW budou vymazána. Optimální je data zálohovat přímo do Vašeho účtu Google (můžete využít i další aplikace z Obchodu Play, např. "SMS backup +" pro zálohu SMS a záznamů volání)
   
 3. Zkontrolujte že znáte své přihlašovací údaje do Vašeho účtu Google. Po přeinstalaci SW je budete potřebovat pro odemčení telefonu, jinak telefon nepůjde spustit (bezpečnostní ochrana proti krádeži telefonu). V případě, že své heslo do Google účtu neznáte, je nezbytně nutné ještě před přeinstalací SW odebrat účet Google z telefonu: přejděte do Nastavení --> Účty --> Google, ťukněte v pravém horním rohu pro zobrazení menu a zvolte Odebrat účet
   
 4. Zkontrolujte, že baterie telefonu je plně nabitá. Dále zajistěte, aby nedošlo během přeinstalace SW k vypnutí Vašeho počítače. Pokud by došlo během přeinstalace SW k vybití baterie nebo přerušení procesu, mohlo by dojít k nenávratnému poškození telefonu, které není kryto zárukou!
   
 

Postup přeinstalace SW:
 

 1. Telefon vypněte a nepřipojujte ho k počítači!
   
 2. Stáhněte si tento instalační balíček
   
 3. Uložte ho do složky Dokumenty na Vašem počítači. Instalační balíček je spustitelný samrozbalovací archiv. Spusťe jej, potvrďte tlačítkem OK a nechte jej rozbalit. Dojde k vytvoření složky "RX460SWupdate"
   
 4. Přejděte do složky "RX460SWupdate"
   
 5. Nyní je třeba nainstalovat potřebné ovladače. Spusťte soubor "RX460DriverInstall" ("RX460DriverInstall.exe"):
  [RX460/drvinst01.jpg]
 6. Stiskněte postupně tlačítka "Install", "Ano", "OK" a "Finish":
  [RX460/drvinst02.jpg]
  [RX460/drvinst03.jpg]
  [RX460/drvinst04.jpg]
 7. Restartujte počítač
   
 8. Po restartu opět přjděte do složky "RX460SWupdate" a spusťe soubor "RX460flash_tool" ("RX460flash_tool.exe"), zobrazí se nástroj pro přeinstalaci SW:
  [RX460/SWinst01.jpg]
 9. Stiskněte tlačítko Download
   
 10. Ujistěte se, že telefon je vypnutý a má nabitou baterii. Připojte vypnutý telefon kabelem k počítači a vyčkejte chvíli až se spustí přeinstalace. Po spuštění přeinstalace nesmíte za žádných okolností přerušit připojení k počítači, jinak může dojít k nevratnému poškození telefonu, které není kryto zárukou!
   
 11. Po dokončení přeinstalace se zobrazí zelený symbol:
  [RX460/SWinst02.jpg]
 12. Nyní můžete telefon odpojit od počítače. Ukončete nástroj pro přenistalaci křížkem v pravém horním rohu
   
 13. Zapněte telefon - první zapnutí po přeinstalaci může trvat několik minut
   
 14. Postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu
   
ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 IČ: 25074547, DIČ: CZ25074547 Zapsaná v OR, sp. zn.: C47307 u rejstříkového soudu v Praze