Mobilní telefony nejen pro seniory

V případě že využíváte, nebo se chystáte využívat službu SOS Locator, přečtěte si podmínky použití.

Podmínky použití služby SOS Locator


1.

Používáním služby dává jejich užvatel souhlas s níže uvedenými právními podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemáte oprávnění tuto službu využívat.


2.

Služba SOS Locator je poskytována bezplatně. Služba je určena výhradně pro použití s mobilními telefony značky ALIGATOR® a slouží výhradně k osobnímu nekomerčnímu využití.


3.

Zaslání nouzové zprávy SMS z mobilního telefonu, na němž je služba aktivována je účtováno operátorem jako běžná SMS.


4.

Poskytovatel negarantuje trvalou dostupnost služby, neodpovídá za případné chyby či výpadky.


5.

Zjištěná poloha telefonu pomocí SOS Locator je polohou přibližnou. Udané souřadnice, adresa, geografické zobrazení či jiné určení polohy představují možnou polohu v rámci sektoru mobilní radiotelekomunikační sítě jehož plocha je obecně menší v hustě obydlených oblastech (přesnější určení polohy) zatímco v řídce obydlených oblastech je poloha hledaného telefonu určena s výrazně menší přesností. Tyto vlastnosti jdou dány použitou technologií, poskytovatel nemůže garantovat přesnost udané polohy.


6.

Grafické zobrazení mapového podkladu, odpovědnost a licenční ujednání s tím související se řídí podmínkami subjektu, jenž jej poskytuje (viz. blíže odkaz v interaktivním okně s mapou).


7.

Údaje o lokalizovaném telefonu a jeho poloze nejsou poskytovatelem shromažďovány! Poskytovatel neuchovává a nevyhodnocuje informace osobního charakteru ani jiné údaje související s konkrétním uživatelem. Poskytovatel přijal přiměřená technická opatření k zabezpečení proti zneužití služby neoprávněným subjektem, přesto však neodpovídá za případné škody způsobené cizím protiprávním jednáním.


8.

Software pro službu SOS Locator je chráněn autorským zákonem s tím, že všemi licenčními právy disponuje poskytovatel. Využití softwaru SOS Locator v rámci projektů třetích osob je možné pouze se souhlasem poskytovatele.


9.

Poskytovatel je oprávněn službu SOS Locator kdykoliv a to i bez předchozího oznámení upravit, omezit, zrušit nebo změnit podmínky pro její použití. Tyto podmínky jsou účinné od 1. dubna 2012


POSKYTOVATEL:

ADART COMPUTERS s.r.o.
zaps. v obch. rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 47307,
IČ 25074547
Sokolovská 2170/161, Praha 8, 18000
www.aligator.cz

ADART COMPUTERS s.r.o. Čimická 717/34, 182 00 Praha 8 IČ: 25074547, DIČ: CZ25074547 Zapsaná v OR, sp. zn.: C47307 u rejstříkového soudu v Praze