ALIGATOR A700 Senior

aktualizace SW telefonu pomocí připojení k PC

Tato aktualizace mj. řeší některé problémy předchozích verzí, např. odstranění potíží při psaní speciálních znaků.

 

Důležitá upozornění před aktualizací:

 1. Tento postup by měli provádět pouze zkušení uživatelé PC, protože hrozí poškození telefonu, které není kryto zárukou!
   
 2. Pro připojení telefonu k počítači je zapotřebí kabel USB/MicroUSB, který není součástí dodávky telefonu, lze jej zakoupit např. zde.
   
 3. Při aktualizaci SW dojde ke smazání všech uživatelských dat v telefonu! 
   
 4. Zkontrolujte, že baterie telefonu je plně nabitá. Dále zajistěte, aby nedošlo během aktualizace SW k vypnutí Vašeho počítače. Pokud by došlo během aktualizace SW k vybití baterie nebo přerušení procesu, mohlo by dojít k nenávratnému poškození telefonu, které není kryto zárukou!  
   
 

Postup aktualizace SW:

 1. Telefon vypněte a nepřipojujte ho k počítači!
   
 2. Stáhněte si tento instalační balíček
    
 3. Stažený instalační balíček s názvem A700SWupdate (případně A700SWupdate.exe) potom přesuňte do kořenové složky disku C:\ na Vašem počítači. Při kopírování do kořenové složky C:\ možná budete upozorněni, že "Ke kopírování do této složky je potřeba oprávnění správce". V takovém případě stiskněte tlačítko "Pokračovat":
  [mtktutorial/MTKflashtools01.png]
   
 4. Instalační balíček je spustitelný samorozbalovací archiv. Spusťte jej, potvrďte tlačítkem "OK" a nechte jej rozbalit, dojde k vytvoření složky "A700SWupdate":
  [mtktutorial/MTKflashtools02.png]
   
 5. Přejděte do složky "A700SWupdate".
   
 6. Nyní je třeba nainstalovat potřebné ovladače. Spusťte soubor "ALIGATORInstallDriver" (příp. "ALIGATORInstallDriver.exe"):
  mtktutorial/MTKflashtools03.png
   
 7. V případě že budete vyzváni zda chcete této aplikaci povolit provádět změny v počítači, stiskněte tlačítko "ANO". Následně proběhne instalace ovladačů a na obrazovce se objeví hlášení o úspěšné instalaci. Stiskněte tlačítko "Exit":
  [mtktutorial/MTKflashtools04.png]
   
 8. Restartujte počítač.
   
 9. Po restartu opět přejděte do složky "A700SWupdate" a spusťte soubor "ALIGATORFlash_tool" ("ALIGATORFlash_tool.exe"), :
  mtktutorial/MTKflashtools05.png
   
 10. Zobrazí se okno nástroje pro aktualizaci SW v telefonu. Stiskněte tlačítko "Download":
  [mtktutorial/MTKflashtools06.png]
   
 11. Ujistěte se, že telefon je vypnutý a má plně nabitou baterii. Vyjměte baterii z telefonu. Vyčkejte 2 sekundy a baterii vložte zpět do telefonu. 
   
 12. Potom připojte vypnutý telefon kabelem USB/MicroUSB (není součástí dodávky telefonu) k počítači a vyčkejte chvíli, až se spustí aktualizace SW. Po spuštění aktualizace nesmíte za žádných okolností přerušit připojení k počítači, jinak může dojít k nevratnému poškození telefonu, které není kryto zárukou!
   
 13. Po dokončení aktualizace se zobrazí zelený symbol:
  [mtktutorial/MTKflashtools07.png]
   
 14. Nyní můžete telefon odpojit od počítače. Ukončete nástroj pro aktualizaci křížkem v pravém horním rohu.
   
 15. Opět vyjměte baterii a po 2 sekundách ji vraťte zpět do telefonu. 
   
 16. Hotovo! Můžete zapnout telefon a normálně jej používat.