GDPR - ADART COMPUTERS s.r.o.


Vážení zákazníci,

dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ – General Data Protection Regulation). Jeho účelem je především lepší zabezpečení ochrany Vašich dat.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě jiného aktualizuje pravidla pro zpracování osobních údajů.
ADART COMPUTERS s.r.o., výrobce a dovozce mobilních telefonů a příslušenství ALIGATOR tímto oznamuje, že

I. osobní údaje získané od koncových zákazníků, případně uživatelů svých produktů dále neposkytuje, neuchovává, nezpracovává, vyjma jednorázového použití, např. pro účely nezbytné korespondence či dopravy, vystavení účetních dokladů nebo pro obdobné účely, pro které jsou takové údaje vyžadovány obecně závazným právním předpisem; údaje rovněž nejsou použity pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení a nabídek,

II. údaje poskytnuté v souvislosti s žádostí zákazníka o velkoobchodní spolupráci s naší společností (B2B) se omezují na identifikaci podnikající fyzické nebo právnické osoby, ve smyslu daňových zákonů a volitelně jména či přezdívky kontaktní osoby a její emailové adresy a tel. čísla; Tyto údaje zadává obchodní partner současně s registrací na našem webovém portálu pro velkoobchodní partnery (http://www.adart.cz) včetně výslovného souhlasu s jejich použitím, které je omezeno na velkoobchodní korespondenci, zasílání technických a obchodních sdělení související s produkty a službami naší společnosti a dále pro účely, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy. Na stejné adrese je možné registraci a tím i uchovávané údaje odstranit.
 
Údaje zásadně nejsou dále poskytovány třetím osobám pro obchodní účely. Ve všech případech jsou data ukládána elektronicky za pomocí moderních zabezpečovacích metod a přístup k nim mají jen pověřené proškolené osoby, a to v nezbytné míře související s jejich pracovní činností. Data osobní povahy uchovávaná na základě požadavku stanoveného obecně závazným předpisem jsou skartována/vymazána po uplynutí doby, po kterou je takový předpis vyžaduje uchovávat. U údajů poskytnutých nad rámec zákonného požadavku má právo osoba, které se týkají, kdykoliv žádat jejich okamžité vymazání.
Odvolání souhlasu se zpracováním údajů, popř. jiné žádosti či dotazy v této souvislosti můžete kromě výše uvedených způsobů vždy zaslat na poštovní adresu sídla naší společnosti, datovou schránkou na IDS: eu9i8j2 anebo emailem na: GDPR@adart.cz

Děkujeme za Vaší přízeň a těšíme se na další obchodní spolupráci

Váš tem ALIGATOR
ADART COMPUTERS s.r.o.