SOS Locator

funkce určení polohy v nouzi

SOS Locator je soubor funkcí, které umožňují odeslání polohy telefonu po stisku SOS tlačítka pomocí běžné SMS zprávy. Příjemce zprávy si pak snadno prohlédne v mapě, kde se telefon nachází. SOS Locator je k dispozici prakticky ve všech telefonech ALIGATOR v aktuální nabídce.

Snadné přivolání pomoci

Jak se používá

Majitel telefonu ALIGATOR stiskne SOS tlačítko. Vzápětí příjemce obdrží nouzovou SMS zprávu obsahující webový odkaz na zobrazení telefonu v mapě. Stačí tedy kliknout na tomto odkazu při čtení SMS zprávy a pozice telefonu je přehledně zobrazena přímo v mapě. Kromě toho je zobrazen stav nabití baterie odesílajícího telefonu, čas odeslání zprávy a další informace.

Vzdálené ovládání

Vyžádání polohy telefonu

Funkci SOS Locator lze ovládat na dálku pomocí SMS zpráv. Uživatel tedy zašle speciální SMS zprávu na telefon ALIGATOR a ten mu odpoví odesláním SMS zprávy s jeho aktuální polohou. Je tak možné snadno zjistit, kde se Vaše blízká osoba nachází.

Určení polohy

Jak SOS Locator určí polohu?

SOS locator využívá dvě metody určení polohy, jednak zaměření přes systém GPS, jednak zaměření v mobilní síti GSM. Telefony ALIGATOR, které jsou vybaveny GPS přijímačem kombinují obě metody, telefony bez GPS přijímače používají druhou metodu. GPS umožňuje velmi přesné určení polohy s přesností na metry či dokonce centimetry, určení polohy však může trvat déle a bohužel nefunguje uvnitř budov nebo je-li omezen výhled na oblohu. Metoda GSM funguje i uvnitř budov. Přesnost je však závislá na hustotě pokrytí sítě - ve městech typicky desítky až stovky metrů, mimo města s klesající hustotou sítě, klesá i přesnost zaměření. Přesto však poskytuje dobrou informaci o lokalitě, kde se telefon nachází.

SOS Locator je zdarma

Neutrácejte zbytečně

Služba SOS Locator je poskytována všem uživatelům podporovaných telefonů ALIGATOR zcela zdarma. Odeslání zprávy s polohou je tarifikováno podle standardního ceníku operátora za odeslání SMS zprávy. Více informací o podmínkách použití služby SOS Locator, viz Podmínky použití služby SOS Locator