Chytré hodinky ALIGATOR – řešení problémů (FAQ)

Otázky a odpovědi
 

Aligator Watch Grace - problém s instalací aplikace Aligator Watch

Na některých telefonech může nastat problém s instalací aplikace Aligator Watch - telefon při instalaci hlásí chybu: "Aplikace je určena pro starší verzi Androidu". 

V takových případech prosím nainstalujte namísto toho aplikaci Q Watch Pro, která je funkčně identická:


 

Aplikace nemůže najít chytré hodinky

 1. Zkuste stisknout tlačítko na hodinkách. Pokud se obrazovka nerozsvítí, připojte hodinky k napájecímu adaptéru a ujistěte se, že jsou plně nabité.
 2. Pokud jsou chytré hodinky připojené k jinému mobilnímu telefonu, vypněte nebo odpojte Bluetooth na telefonu, a poté vyhledejte a znovu připojte k mobilnímu telefonu, na kterém chcete chytré hodinky používat.
 3. Hodinky je třeba k telefonu připojovat vždy jen pomocí aplikace. Připojíte-li je ručně v nastavení Bluetooth v telefonu, nebude spojení s telefonem a aplikací správně fungovat.
 4. Pro Android zkontrolujte v nastavení Bluetooth, zda nemáte hodinky v seznamu připojených zařízení, případně v seznamu dříve připojených zařízení a pokud ano, zvolte Zapomenout. Následně připojte hodinky pomocí aplikace.
 5. Pro iPhone, zkuste zařízení ignorovat v nastavení Bluetooth. Cesta nastavení: Nastavení → Bluetooth → vyberete chytré hodinky ze seznamu→ Ignorovat toto zařízení. Následně hodinky zkuste znovu připojit pomocí aplikace.
 6. Pokud hodinky nejsou vybité, a nelze je vyhledat, i když k nim přiblížíte mobilní telefon, zkuste je vypnout a zapnout a následně vypnout a znovu zapnout Bluetooth ve vašem telefonu.
 7. Pro zařízení se systémem Android, pokud telefon nevyhledá zařízení, zkontrolujte, zda není vypnuto GPS (služba určování polohy GPS); Pokud je GPS vypnuto, přejděte do rozhraní nastavení systému a zapněte polohu GPS a poté znovu vyhledejte zařízení.
 8. Pokud nelze problém vyřešit pomocí výše uvedených kroků, doporučujeme restartovat mobilní telefon.
 

Chytré hodinky se neustále připojují a odpojují

 
 1. Existuje nějaká překážka mezi chytrými hodinkami a mobilním telefonem? Lidské tělo nebo kovové šperky mohou narušovat stabilitu připojení Bluetooth.
 2. Zkontrolujte, zda jsou hodinky plně nabité.
 3. Pro iPhone, zkuste zařízení ignorovat v nastavení Bluetooth. Cesta nastavení: Nastavení → Bluetooth → vyberete chytré hodinky ze seznamu→ Ignorovat toto zařízení. Následně hodinky zkuste znovu spárovat.
 4. Pokud je váš iPhone spárován s příliš mnoha zařízeními Bluetooth, ignorujte několik zařízení v nastavení Bluetooth systému.
 5. Pokud nelze problém vyřešit pomocí výše uvedených kroků pro řešení problémů, doporučujeme restartovat Bluetooth nebo váš mobilní telefon.
 

Kdy chytré hodinky začnou počítat kroky?


Aby byla zachována funkčnost měření, lze kroky v reálném čase počítat pouze tehdy, když jdete více než 10 po sobě jdoucích kroků (20 kroků v noci).
 

Chytré hodinky nezobrazují zprávy, aplikace na Androidu se vypíná


Pro upozornění na příchozí hovor, notifikace a sportovní funkce je nutné, aby v telefonu s operačním systémem Android byla stále spuštěna aplikace hodinek. Z důvodů šetření baterie a dalších omezení systému však může dojít k tomu, že systém Android tuto aplikaci po nějaké době sám ukončí. Pro správný a trvalý běh aplikace na pozadí proto možná bude nutné povolit výjimku v nastavení spotřeby energie a nastavit automatické spuštění.
 

Nastavení spotřeby energie

Pokud v systému uživatel nemá žádnou interakci s aplikací, systém považuje aplikaci za neaktivní a může ji vypnout, aby se prodloužila výdrž baterie. Chcete-li zabránit nechtěnému vypínání aplikace, měli byste povolit výjimku v nastavení spotřeby energie. Příklady nastavení viz níže:
 1. Android obecně:  
  Nastavení –> DuraSpeed –> zapnout přepínač u aplikace hodinek (GloryFit, FitCloudPro, ...)
 2. Telefony HUAWEI:
  Nastavení –> Batterie –> Vypnout aplikace při zamykání obrazovky –> aktuální aplikace –> nevypínat
 3. Telefony SAMSUNG:
  Nastavení –> Obecné –> Správa baterií –> Nesledované aplikace –> Přidejte aktuální aplikaci
 4. Telefony OPPO:
  Nastavení –>  Baterie –>  Ochrana spotřeby energie –>  aktuální aplikace –>  Povolit běh na pozadí

Nastavení automatického spouštění

Pokud na mobilním telefonu běží ve stejném časovém období příliš mnoho aplikací, může systém Android vypnout aplikace běžící na pozadí. Je tedy vhodné nastavit automatické spuštění aplikace pro hodinky.
 1. Telefony OPPO:
  Nastavení –> Správa aplikací –>aktuální aplikace –> Povolit běh na pozadí –> Povolit
 2. Telefony HUAWEI:
  Nastavení –> Správa aplikací –> aktuální aplikace –> Oprávnění –> Nastavení individuálního povolení –> Automatické spuštění aplikace
 3. Telefony SAMSUNG
  Nastavení –> Baterie –> Inteligentní správce –> Autom. spuštění aplikace –> Správa autom. spuštění –> Aktuální aplikace
 

Chytré hodinky neupozorňují na příchozí hovor

 
 1. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup ke kontaktům
 2. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup k telefonním hovorům
 3. Ověřte, že jste aplikaci hodinek povolili přístup k záznamům hovorů
 

Chytré hodinky neupozorňují na SMS

 
 1. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup ke kontaktům
 2. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup k SMS
   

Hodinky nezobrazují oznámení z aplikací, upozornění na hovory a SMS

 
 1. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup ke kontaktům
 2. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup k telefonním hovorům
 3. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup k záznamům hovorů
 4. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup k SMS
 5. Ujistěte se, že aplikace jejichž notifikace chcete zobrazovat na hodinkách (např. FaceBook, Whatsapp, Skype a další ) umožňují zobrazení oznámení na oznamovací liště v telefonu
 6. Zakažte aktuální oprávnění k oznámení aplikace a znovu jej povolte
 7. Přejděte do nabídky Nastavení –>Aplikace a oznámení –> Přístup ke spec. aplikacím –> Přístup k oznámením ( případně do vyhledávací lišty v nabídce nastavení vepište „Přístup k oznámením“) a v této nabídce zapněte přístup u aplikace hodinek.
 8. Přejděte do Nastavení –> Přístupnost / Usnadnění přístupu a zapněte oznámení pro aplikaci hodinek.
 9. Zkontrolujte, zda hodinky nejsou v režimu „Nerušit“. (Některé hodinky mají tuto funkci)
 10. Zkontrolujte, že se v oznamovacím panelu a stavovém řádku na telefonu objevují oznámení aplikací a zpráv, jinak nebude možné oznámení odesílat do hodinek.
 11. Aby mohla být oznámení zobrazována na hodinkách, je nutné, aby byl Bluetooth ve Vašem telefonu zapnutý. Nevypínejte prosím Bluetooth na telefonu.
 12. Pokud váš iPhone nemůže přijímat notifikace, zkontrolujte, zda jsou hodinky řádně spárovány a spojeny s telefonem (v nastavení systému Bluetooth v systému zkontrolujte, zda za příslušným názvem zařízení nevyskakuje vykřičník).
 13. U zařízení Android zkontrolujte prosím nastavení běhu na pozadí a autom. spuštění aplikace hodinek – viz předchozí odstavce
   

Musím mít zapnuté Bluetooth v telefonu po celou dobu, když nosím chytré hodinky?

 
 1. Bluetooth nemusí být zapnutý pro následující funkce: krokoměr, monitorování spánku, detekce srdeční frekvence, stopky, budík, připomenutí sezení. Po zapnutí Bluetooth na vašem telefonu a spuštění aplikace hodinek se hodinky a telefon automaticky připojí a data se stáhnou do aplikace. Je doporučeno provést připojení alespoň jednou denně.
 2. Pro funkce připomenutí hovorů, oznámení aplikací, nalezení mobilního telefonu, nalezení hodinek atd., je nutné, aby hodinky byly připojeny k telefonu a Bluetooth v telefonu musí zůstat zapnutý po celou dobu.
   

Jak synchronizovat data?
 

 1. Když je Bluetooth v telefonu zapnutý, aplikace hodinek se při otevření automaticky připojí k chytrým hodinkám pro synchronizaci dat. Data můžete synchronizovat i ručně v nabídce aplikace hodinek.
 2. Pokud připojení během synchronizace selže, zkuste následující metody: nejprve můžete zkusit provést ruční synchronizaci. Pokud se synchronizace nezdaří, vypněte aplikaci na pozadí a restartujte aplikaci, zapněte a vypněte Bluetooth, případně restartujte telefon a hodinky.
 

Jak dlouho mohou být data uložena na chytrých hodinkách, když nemám telefon u sebe?
 

 1. Chytré hodinky ukládají data do své paměti, takže nemusíte mít telefon neustále u sebe, např. když běžíte. Pokud potřebujete synchronizovat data, stačí zapnout Bluetooth v telefonu, otevřít aplikaci a přiblížit hodinky tak, aby se mohly připojit.
 2. Chytré hodinky dokáží zpravidla uchovat data za posledních několik dní.
   

Proč se na chytrých hodinkách neobjevují ani neaktualizují žádné údaje o počasí?

 
Některé hodinky podporují funkci předpovědi počasí, tuto informaci však získávají výhradně z aplikace hodinek v telefonu. Po správnou funkci je třeba:
 1. Ujistěte se, že jste aplikaci hodinek povolili přístup k poloze telefonu a připojení k internetu.
 2. Pokud provedete synchronizaci dat mezi hodinkami a aplikací v telefonu, aktuální informace o počasí by se měla zobrazit v hodinkách
   

Co udělat, pokud selže upgrade SW chytrých hodinek?
 

 1. Při upgradu SW chytrých hodinek se ujistěte, že je baterie nabita na více než 50%. Pokud je baterie nabita pod 50%, nelze hodinky upgradovat.
 2. Pokud selže aktualizace chytrých hodinek, aplikace se automaticky po nějaké době znovu připojí. Pokud automatické připojení nefunguje, můžete v aplikaci hodinek provést ruční synchronizaci.
 3. U některých hodinek můžete po aktualizaci čekat až několik minut, než znovu dojde ke spojení. Během této doby nebudou hodinky reagovat, ale později se automaticky znovu připojí.
   

Chytré hodinky nejdou nabít
 

 1. Nejprve se ujistěte, že rozhraní USB (PC nebo jiný zdroj napájení) je řádně napájeno.
 2. Zkontrolujte, zda je konektor USB připojen.
 3. Zkontrolujte, zda se na konektorech nenacházejí nečistoty nebo koroze. Zkontrolujte, zda je konektor USB pevně připojen k napájecímu adaptéru.
 4. Když je baterie zařízení extrémně vybitá, může trvat několik minut, než se hodinky začnou nabíjet a zobrazí se stav nabíjení na displeji.
   

Dají se chytré hodinky nabít powerbankou?
 

Chytré hodinky se zpravidla nedají nabít powerbankou, protože jejich nabíjecí proud je velmi malý. Vzhledem k tomu, že powerbanka je určena především k nabíjení mobilních telefonů, je uzpůsobena pro větší nabíjecí proud. Když je mobilní telefon plně nabitý, přejde do stavu udržovacího nabíjení a nabíjecí proud bude velmi malý. V tuto chvíli se powerbanky zpravidla automaticky vypnou, aby se šetřila energie. Nabíjecí proud chytrých hodinek je tak malý, že powerbanka může chybně považovat hodinky za plně nabitý telefon a vypne tak nabíjecí výstup.